3 محصول
مرتب‌سازی:

برنامه کامپیوتری نمایشگر

برنامه کامپیوتری نمایشگر باسکول یا به عبارتی نرم‌افزار باسکول، یک نرم‌افزار است که به واسطه آن ارتباط میان نمایشگر و سیستم کامپیوتری کاربر برقرار شده و از آن برای انجام کار ها مختلف استفاده می شود.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی، برنامه کامپیوتری نمایشگر های بسیار زیادی توسعه پیدا کردند؛ مدل های مختلفی از این نرم‌افزار ها به صورت ساده فقط برای نشان دادن و محاسبه وزن توسعه یافتن و مدل های جدید تر با امکانات بیشتری مانند گزارش گیری و مدیریت موجودی توسعه یافتند.