no-product

به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم آنچه شما به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.

لودسل تک پایه

لودسل تک پایه یا تک لودسل، نوعی سنسور وزن است که برای اندازه‌گیری فشار یا نیرو در یک نقطه استفاده می‌شود؛ از همین رو به لودسل تک پایه، لودسل نقطه ای هم گفته می شود. این نوع لودسل معمولاً در ترازو های فروشگاهی و باسکول های کوچک کاربرد دارند.

عملکرد لودسل تک پایه

لودسل تک پایه از نظر نحوه عملکرد شبیه به سایر انواع لودسل باسکول هستند. آنها از یک بدنه فلزی، یک عنصر اندازه‌گیری (مانند استرین گیج) و یک سیم خروجی ساخته می شوند. هنگامی که نیرو به لودسل اعمال می‌شود، بدنه فلزی خم شده و این تغییر شکل توسط عنصر اندازه‌گیری به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و این سیگنال به نمایشگر باسکول ارسال می شود تا عدد وزن را نشان دهد.