8 محصول
مرتب‌سازی:

نمایشگر ساده باسکول

نمایشگر ساده باسکول، از قسمت های پایه ای و اصلی هر سیستم باسکول است؛ تا بتوان به کمک آن اطلاعات مربوط به وزن اجسام را نشان داد. نمایشگر ساده باسکول به لودسل متصل می شود تا وزن محاسبه شده از طریق آن نشان داده شود.